QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

– 123gamesfree.com cung cấp các trò chơi điện tử trực tuyến cho cộng đồng người sử dụng Internet phù hợp với các quy định của pháp luật để chơi trực tiếp trên website hoặc tải về.

1. Người Sử Dụng 123gamesfree.com có thể trực tiếp truy cập website để chơi và tải game.

2. Nội dung bình luận ở các kênh phải tương thích, phù hợp với chủđề mà 123gamesfree.com định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: thông tin về game, điện tử…

3. Người Sử Dụng là người phát triển, thực hiện được quyền bình luận, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến,… và/hoặc những nội dung liên quan đến lĩnh vực mà 123gamesfree.com quy định.

4. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

5. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung bình luận đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

6. Trong mọi trường hợp, 123gamesfree.com được quyền xử lý các thông tin bình luận cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bình luận, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống website 123gamesfree.com.

7. 123gamesfree.com quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của 123gamesfree.com thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

8. Khi Người Sử Dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, Người Sử Dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người Sử Dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của 123gamesfree.com, và do vậy Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

9. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, 123gamesfree.com luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thểđược phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi bạn đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

10. Mạng xã hội này có nhiều tính năng, chức năng, tích hợp nhiều trò chơi, ứng dụng, liên kết website vì vậy khi sử dụng sản phẩm này, Người Sử Dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng sản phẩm.

II. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

2.1 Quyền của người sử dụng:

Khi tham gia mạng xã hội 123gamesfree.com người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

1. Quyền được tự do truy cập website 123gamesfree.com và các kênh liên quan.

2. Quyền được 123gamesfree.com bảo mật thông tin tài khoản.

3. Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung mạng xã hội 123gamesfree.com cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.

4. Quyền được thông báo khi ban quản trị 123gamesfree.com cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

2.2 Nghĩa vụ của người sử dụng

1. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

3. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho 123gamesfree.com về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

4. Khi phát hiện ra lỗi của 123gamesfree.com, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua email liên hệ: inet.gamemobi@gmail.com

5. Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm mạng xã hội 123gamesfree.com này.

6. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm 123gamesfree.com sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật

III. Quyền và trách nhiệm của Công ty

3.1 Quyền của trang mạng xã hội 123gamesfree.com

1. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội, trò chơi điện tửcho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứđiều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sựđồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

3. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm 123gamesfree.com, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

4. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, 123gamesfree.com có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

3.2 Trách nhiệm của 123gamesfree.com

1. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

2. Có trách nhiệm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm của 123gamesfree.com

3. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sê thông tin trên mạng.

4. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

5. Không được chủđộng cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm tại điều 5 nghịđịnh 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

6. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại điều 5 nghịđịnh 72/2013 NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.

7. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đên hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủđặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

9. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xãhội.

10. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

11. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng 123gamesfree.com, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với người dùng đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

IV. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. Chúng tôi (123gamesfree.com) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm 123gamesfree.com.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cốđường truyền internet hoặc do thiên tai, … người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên 123gamesfree.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm 123gamesfree.com. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu vàđồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, bình luận của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. 123gamesfree.com không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết, bình luận nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

V. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm Người Sử Dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của 123gamesfree.com. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3. Người Sử Dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Solomusic.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ vàđồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

 • Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ thông tin, nội dung của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ 123gamesfree.com đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thểđược quy định dưới đây.
 • Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 • Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
  + Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
  + Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,
  + Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ 123gamesfree.com đủđể cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
  + Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để 123gamesfree.com có thể liên hệ với bạn.
  + Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;
  + Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi vềđịa chỉ email inet.gamemobi@gmail.com.